Najlepszy kandydat do Sejmiku Województwa Śląskiego

gmitruk2018 big

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (dalej: Pgowś2022) powstaje, jako realizacja przepisów zawartych w UO która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej, niż co 6 lat. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 122) zobowiązała sejmiki województw do przyspieszonej aktualizacji i uchwalenia WPGO w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Register to read more...

Śląskie - ruszamy!!!

Regionalny Program operacyjny Województwa Śląskiego dysponuje kwotą prawie 3,4 miliarda euro, co daje w przybliżeniu 15 mld zł. To tyle, ile budżet Województwa Śląskiego na 10 lat. 

Poniżej prezentuję pomocną infografikę.

Register to read more...

Ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Poniżej prezentuję uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Register to read more...

Podziękowania

Niestety, nie udało się mojej osobie uzyskać takiej ilości głosów, by zdobyć madat poselski.

Nie mniej jednak, chcę złożyć na Państwa ręce podziękowanie za każdy głos oddany na moją osobę oraz za życzliwość jaką Państwo mi okazali. Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się mi zaufać i przyznaję, że jest to bardzo budujące w aspekcie przyszłości. Spotkania z Państwem to była prawdziwa przyjemność.

Jednocześnie gratuluję swoim kontrkandydatom, którzy otrzymali mandaty poselskie.

Z poważaniem
Stanisław Gmitruk

Additional information