a1.jpga10.jpga11.jpga12.jpga13.jpga2.jpga3.jpga4.jpga5.jpga6.jpga7.jpga8.jpga9.jpg

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022

„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” (dalej: Pgowś2022) powstaje, jako realizacja przepisów zawartych w UO która wprowadziła obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji nie rzadziej, niż co 6 lat. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 122) zobowiązała sejmiki województw do przyspieszonej aktualizacji i uchwalenia WPGO w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację dotychczasowego „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” (dalej: Pgowś2014) przyjętego Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku podjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Zgodnie z art. 37 UO, projekt WPGO opracowuje organ wykonawczy województwa i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Pobierz dokument (10 MB)

Joomla templates by a4joomla