PROW

Które z działań PROW 2007-2013 powinno być uruchomione w 2012 r.

1
28

Votes

Vote
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

- Super User - 6 Years ago

Comments (0)
2
23

Votes

Vote
Ułatwianie startu młodym rolnikom.

- Super User - 6 Years ago

Comments (0)
3
20

Votes

Vote
Modernizacja gospodarstw rolnych.

- Super User - 6 Years ago

Comments (0)
4
19

Votes

Vote
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

- Super User - 6 Years ago

Comments (0)
New:
5 Votes left

jVoteSystem developed and designed by www.joomess.de.

Additional information