Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW786 w Gminie Mstów

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW786 w Gminie Mstów

Register to read more...

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów

Register to read more...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 w gm. Przyrów, na odcinku: Julianka-Przyrów

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793 w gm. Przyrów, na odcinku: Julianka-Przyrów

Register to read more...

Możliwości dofinansowania prac zaplanowanych w Archikatedrze Częstochowskiej

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: możliwości dofinansowania prac zaplanowanych w Archikatedrze Częstochowskiej

Register to read more...

Możliwość pomocy Częstochowskim Zakładom Przemysłu Zapałczanego S.A. w Częstochowie

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: możliwości pomocy organizacyjnej i finansowej Częstochowskim Zakładom Przemysłu Zapałczanego S.A. w Częstochowie, ul. Ogrodowa 68.

Register to read more...

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w gminach Dąbrowa Zielona i Koniecpol

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 w gminach Dąbrowa Zielona i Koniecpol

Register to read more...

Inwestycje w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, na drogi lokalne

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: inwestycje w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, na drogi lokalne

Register to read more...

Stan realizacji inwestycji - kanalizacja deszczowa (odwodnienie) w mieście Częstochowa

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: stan realizacji inwestycji - kanalizacja deszczowa (odwodnienie) w mieście Częstochowa

Register to read more...

Realizacji inwestycji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych dla   Wojewódzkiego  Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie

Register to read more...

Interpelacja - szpitale a ZUS

Interpelacja szpitale a ZUS

Zwrot części dotacji celowych

interperalcja dotacje

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 w Rzeniszowi

I N T E R P E L  A C J A

Sprawa: budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 w Rzeniszowie

Register to read more...

Dofinansowanie inwestycji na kanalizację deszczową w mieście Częstochowa

I N T E R P E L A C J A

Sprawa: dofinansowanie inwestycji na kanalizację deszczową w mieście Częstochowa

Register to read more...

Wartości promocyjne miasta Częstochowy dla województwa śląskiego

I N T E R P E L A C J A

Sprawa: wartości promocyjne miasta Częstochowy dla województwa śląskiego

Register to read more...

Additional information